Ochrona dóbr WKF PDF Drukuj Email
poniedziałek, 19 stycznia 2009 10:56

 

 W  przededniu  decyzji  MKOL  dot. włączenia karate  do programu Igrzysk  Olimpijskich ,  WKF  konsekwentnie egzekwuje swoje prawa na arenie międzynarodowej  i  jednoczesnie zobowiązuje do tego  zrzeszone w niej kraje  członkowskie.

Zgodnie z komunikatem otrzymanym w dniu 15 stycznia 2009 r. z Sekretariatu Generalnego Biura WKF w Madrycie informujemy:

"1. Podająca się za organizację narodową  “Koshiki Karate” WKF  - NIE MA NIC WSPÓLNEGO Z ORGANIZACJĄ WKF.

2. Wszystkie Organizacje Narodowe należące do WKF oraz kluby w nich zrzeszone, zgodnie z konwencją WKF,  nie mogą utrzymywać wymiany sportowej z tą organizacją , będącą poza strukturami WKF.

3. O nadużyciu  przez “Koshiki Karate” ,  w związku z organizacją  „ World Cup 2009” w lutym 2009r , w Południowej Afryce , powiadomione zostaną właściwe władze, a organizacja ta pociągnięta zostanie do odpowiedzialności prawnej , zgodnie z prawem międzynarodowym  i ochroną dóbr własnych WKF".

 W Polsce  wyłącznie zawody  pod egidą Polskiego  Związku Karate, jako członka WKF są  zgodne  z  powyższą wykładnią prawną i praktyką. Ma to szczególne znaczenie  w sytuacji  gdy niektórzy  organizatorzy zawodów karate  przeprowadzają imprezy  "wzorowane na WKF"

 Informujemy zatem , że podejmowanie podobnych działań lub współpracy z wymienioną organizacją lub jej podobnym,  w kraju i za granicą,  wykorzystującymi prawnie chroniony  dorobek   WKF( głównie przepisy sędziowskie i system organizacji zawodów) pociągnie za sobą  sankcje administracyjne, prawne  i  finansowe.

 

 


Poprawiony: czwartek, 05 lutego 2009 19:10
 
EPProjects - Twoj partner w biznesie
Copyright © 2022. Polski Związek Karate - Komisja Sportowa WKF/Shotokan.
XHTML CSS
FS