Regulamin Kadry Narodowej WKF/Shotokan PDF Drukuj Email
poniedzia艂ek, 08 lutego 2016 00:26

Polski Zwi膮zek Karate

Regulamin Kadry Narodowej

WKF/Shotokan

聽聽聽聽聽聽 I.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Postanowieniaog贸lne

1.聽聽聽聽 Niniejszy Regulamin jest wprowadzony w 偶ycie z chwil膮 zatwierdzenia Uchwa艂膮 Zarz膮du Polskiego Zwi膮zku Karate.

2.聽聽聽聽 Dotyczy zasad kwalifikowania zawodnik贸w do Kadry Narodowej w dyscyplinie Karate WKF i Karate Shotokan oraz praw i obowi膮zk贸w powo艂anych zawodnik贸w.

聽聽 II.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Powo艂ywanie Kadry Narodowej

1.聽聽聽聽 Sk艂ad Kadry Narodowej WKF/Shotokan jest zatwierdzany przez Zarz膮d Polskiego Zwi膮zku Karate na wniosek Przewodnicz膮cego Komisji Trenerskiej.

2.聽聽聽聽 Szczeg贸艂owa liczba cz艂onk贸w ka偶dej z grup wynika
z aktualnych potrzeb szkoleniowych, a nade wszystko
z mo偶liwo艣ci finansowych Zwi膮zku.

3.聽聽聽聽 Sk艂ad Kadry jest zatwierdzany na rok kalendarzowy od
1 stycznia do 31 grudnia danego roku.

4.聽聽聽聽 Sk艂ad mo偶e by膰 zmieniany w trakcie roku, na wniosek Przewodnicz膮cego Komisji Trenerskiej po uzyskaniu akceptacji Zarz膮du PZK.

5.聽聽聽聽 Kadra Narodowa podzielona jest na style i grupy wiekowe:

a.聽聽聽聽聽聽聽 Karate WKF 鈥 junior m艂odszy (14-15 lat),
junior (16-17 lat), m艂odzie偶owiec (18-20 lat),
senior (+18 lat)聽聽

b.聽聽聽聽聽聽聽 Karate Shotokan 鈥 kadet (14-15 lat), junior m艂odszy (16-17 lat), junior (18-20 lat), senior (+21 lat)聽聽

6.聽聽聽聽 Spo艣r贸d cz艂onk贸w Kadry Narodowej wy艂ania si臋 Reprezentacj臋 Polski na Mistrzostwa 艢wiata, Mistrzostwa Europy, zawody mi臋dzynarodowei zgrupowaniakadry.

7.聽聽聽聽 Zawodnicy powo艂ani do Kadry Narodowej i obj臋ci szkoleniem centralnym s膮 zobowi膮zani do brania udzia艂u
w aktywno艣ciach Kadry organizowanych przez PZK oraz do udzia艂u w wyznaczonym wsp贸艂zawodnictwie sportowym.

III.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Kryteria powo艂ywania zawodnik贸w i zawodniczek do Kadry Narodowej

1.聽聽聽聽 Pozytywne wyniki bada艅 lekarskich, sprawno艣ciowych
i technicznych.

2.聽聽聽聽 W艂a艣ciwa postawa etyczna karateki.

3.聽聽聽聽聽聽 Mistrzowie i wice mistrzowie Polski - z poszczeg贸lnych kategorii i konkurencji w przypadku obsady
min. 8 zawodnik贸w/zawodniczek w kategorii.

4.聽聽聽聽聽聽 Zawodnicy/zawodniczki, kt贸rzy osi膮gn臋li wysokie wyniki Mistrzostw 艢wiata, Mistrzostw Europy, Premier League Karate 1 iwskazanych przez Zwi膮zek zawodach rankingowych i uzyskali czo艂owe miejsca w rankingu prowadzonym przez Zwi膮zek.

聽聽聽聽 IV.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Kryteria powo艂ywania zawodnik贸w i zawodniczek do Reprezentacji

1.聽聽聽聽 Do Reprezentacji mo偶e by膰 powo艂any wy艂膮cznie zawodnik/zawodniczka Kadry Narodowej.

2.聽聽聽聽 Aktualna, najwy偶sza forma sportowa zawodnika oceniana przez Trenera Kadry na podstawie ostatnich start贸w
i zgrupowa艅.

3.聽聽聽聽聽聽 Przewodnicz膮cy Komisji Trenerskiej mo偶e w wyj膮tkowych przypadkach wnioskowa膰 o powo艂anie do Reprezentacji zawodnika, kt贸ry nie spe艂nia powy偶szych kryteri贸w ze wzgl臋du na zmian臋 kategorii wiekowej a by艂 medalist膮 MP, ME, M艢 w m艂odszej kategorii wiekowej.

聽聽聽 V.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Prawa cz艂onka Kadry Narodowej

1.聽聽聽聽 Cz艂onkowie Kadry Narodowej maj膮 prawo by膰 obj臋ci szkoleniem centralnym.

2.聽聽聽聽 Cz艂onkowie Kadry Narodowej maj膮 prawo do noszenia emblemat贸w narodowych podczas wszystkich imprez krajowych i mi臋dzynarodowychw kt贸rych bior膮 udzia艂 w ramach reprezentacji.

3.聽聽聽聽 Cz艂onkowie Kadry Narodowej maj膮 prawo reprezentowa膰 Rzeczpospolit膮 Polsk膮 na zawodach rangi mi臋dzynarodowej w Karate WKF/EKF i Karate Shotokan WSKA/ESKA.

4.聽聽聽聽 Cz艂onkowie Kadry Narodowej maj膮 prawo do udzia艂u
w rywalizacji sportowej innych organizacji wy艂膮cznie pod warunkiem uzyskania zgody od Zarz膮du Polskiego Zwi膮zku Karate.

5.聽聽聽聽 Cz艂onkowie Kadry Narodowej maj膮 prawo do rezygnacji
z uczestnictwa w aktywno艣ciach Kadry organizowanych przez Polski Zwi膮zek Karate co jest r贸wnoznaczne
z rezygnacj膮 z bycia cz艂onkiem Kadry.

6.聽聽聽聽 Cz艂onkowie Kadry Narodowej maj膮 prawo korzysta膰 ze 艣wiadcze艅 materialnych okre艣lonych uchwa艂ami Zarz膮du Polskiego Zwi膮zku Karate.

7.聽聽聽聽 Cz艂onkowie Kadry Narodowej maj膮 prawo do 艣wiadcze艅 stypendialnych i nagr贸d zgodnie z odpowiednimi przypisami prawa.

VI.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Obowi膮zki cz艂onka Kadry Narodowej

1.聽聽聽聽 Cz艂onkowie Kadry Narodowej maj膮 obowi膮zek brania udzia艂u w aktywno艣ciach Kadry organizowanych przez PZK oraz do udzia艂u w wyznaczonym wsp贸艂zawodnictwie sportowym bez wzgl臋du na to czy zosta艂y one ustalone wcze艣niej, czy te偶 by艂y specjalnie zaaran偶owane.

2.聽聽聽聽 Cz艂onkowie Kadry Narodowej maj膮 obowi膮zek ci膮g艂ego podnoszenia swoich kwalifikacji sportowych poprzez realizacj臋 wyznaczonych im zada艅 szkoleniowych.

3.聽聽聽聽 Cz艂onkowie Kadry Narodowej maj膮 obowi膮zek prowadzenia sportowego trybu 偶ycia, dbania o sw贸j stan zdrowia,
a w szczeg贸lno艣ci akceptacji ca艂kowitego zakazu u偶ywania 艣rodk贸w psychoaktywnych (narkotyk贸w, dopalaczy, nikotyny, alkoholu)

4.聽聽聽聽 Cz艂onkowie Kadry Narodowej maj膮 obowi膮zek zachowywa膰 si臋 publicznie i prywatnie tak aby nie szkodzi膰 wizerunkowi Polskiego Zwi膮zku Karate.

5.聽聽聽聽 Cz艂onkowie Kadry Narodowej maj膮 obowi膮zek powstrzymywa膰 si臋 od udzielania informacji osobom trzecim o sprawach b臋d膮cych wewn臋trzn膮 spraw膮 Kadry przy czym cz艂onek ma prawo do swobody wypowiedzi
o ile nie b臋dzie to dyskredytowa膰 Polskiego Zwi膮zku Karate
i Kadry Narodowej.

VII.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Sprawy dyscyplinarne

1.聽聽聽聽 Cz艂onek Kadry Narodowej w przypadku nie wywi膮zywania si臋 ze swoich obowi膮zk贸w, naruszania norm etycznych
i regulamin贸w sportowych lub u偶ywania zabronionego dopingu mo偶e by膰 zawieszony b膮d藕 wykluczony z Kadry Narodowej.

2.聽聽聽聽 Decyzj臋 o zawieszeniu lub wykluczeniu z Kadry Narodowej podejmuje Zarz膮d Polskiego Zwi膮zku Karate na wniosek Przewodnicz膮cego Komisji Trenerskiej lub Zarz膮du klubu macierzystego zawodnika.

3.聽聽聽聽 Decyzja Zarz膮du Polskiego Zwi膮zku Karate
w sprawie wykluczenia ze sk艂adu Kadry Narodowej jest ostateczna.

VIII.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Postanowienia ko艅cowe

1.聽聽聽聽 Do ostatecznej interpretacji postanowie艅 Niniejszego Regulaminu uprawniony jest jedynie Zarz膮d Polskiego Zwi膮zku Karate.

2.聽聽聽聽 Uchyla si臋 zapisy Regulaminu powo艂ywania Kadry Narodowej wprowadzonego uchwa艂膮 Zarz膮du Zwi膮zku
z roku 2008.


Poprawiony: poniedzia艂ek, 08 lutego 2016 00:27
 
EPProjects - Twoj partner w biznesie
Copyright © 2022. Polski Zwi膮zek Karate - Komisja Sportowa WKF/Shotokan.
XHTML CSS
FS