Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia 16.01.2010 PDF Drukuj Email
poniedzia艂ek, 04 stycznia 2010 23:06
REGULAMIN OBRAD
WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZO WYBORCZEGO
POLSKIEGO ZWI膭ZKU KARATE

Warszawa 16.01.2010
 
 
搂1

 
Walne Zgromadzenie Delegat贸w odbywa si臋 w miejscu i terminie ustalonym przez Zarz膮d Polskiego Zwi膮zku Karate.
 
 
搂2
 
W Walnym Zgromadzeniu uczestnicz膮:

a. z g艂osem stanowi膮cym tzw. czynne i bierne prawo wyborcze:
delegaci klub贸w cz艂onk贸w zwyczajnych oraz Okr臋gowych Zwi膮zk贸w Karate posiadaj膮cych cz艂onkostwo PZKarate zgodnie z 搂 18 pkt. 6 statutu tj. jeden delegat z ka偶dego klubu lub Okr臋gowego Zwi膮zku Karate posiadaj膮cy pisemne upowa偶nienie, kt贸re przed rozpocz臋ciem Walnego Zgromadzenia wymienia si臋 na mandat;
 
b. z g艂osem doradczym
cz艂onkowie w艂adz Zwi膮zku, cz艂onkowie Komisji Rewizyjnej, delegaci cz艂onk贸w wspieraj膮cych po jednym z ka偶dej jednostki cz艂onkowskiej, zaproszeni przedstawiciele w艂adz sportowych, prasy, radia, TV
 
搂3
 
Dla wa偶no艣ci obrad wymagana jest obecno艣膰, co najmniej po艂owy liczby os贸b uprawnionych do g艂osowania w terminie pierwszym oraz zwyk艂a wi臋kszo艣膰 g艂os贸w w terminie drugim.
W I terminie (sobota) 16.01.2010 r. godz. 11.30
W II terminie (sobota) 16.01.2010 r. godz. 12.00
 
搂4
 
Ka偶dy delegat ma prawo do jednego g艂osu stanowi膮cego i mo偶e z tego prawa korzysta膰 jedynie osobi艣cie.
 
搂5
 
Uchwa艂y Walnego Zgromadzenia zapadaj膮 zwyk艂膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w w g艂osowaniu tajnym lub jawnym
 
搂6

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Prezes Zwi膮zku, proponuj膮c jednocze艣nie wyb贸r Przewodnicz膮cego Zjazdu, Zast臋pcy i Sekretarza.
2. Wyb贸r Przewodnicz膮cego, Zast臋pcy oraz sekretarza dokonuje Walne Zgromadzenie w g艂osowaniu jawnym.
 
 
搂7
 
 
Obradami Walnego Zgromadzenia kieruje Przewodnicz膮cy Zgromadzenia i zast臋pca Przewodnicz膮cego.
 
搂8
 
Uchwa艂y Walnego Zgromadzenia obowi膮zuj膮 wszystkich cz艂onk贸w i w艂adze Polskiego Zwi膮zku Karate.
 
搂9
 
1.                  Do obowi膮zku Przewodnicz膮cego Walnego Zgromadzenia nale偶y:
a. prowadzenie obrad zgodnie z przyj臋tym 鈥 uchwalonym porz膮dkiem,
b. udzielanie g艂osu uczestnicz膮cym w Walnym Zgromadzeniu wg. kolejno艣ci zg艂osze艅
 
2.                   Do obowi膮zk贸w sekretarza Walnego Zgromadzenia nale偶y prowadzenie protoko艂u przebiegu Zgromadzenia
 
 
搂10
 
1.                  Walne Zgromadzenie dokonuje w g艂osowaniu tajnym lub jawnym zwyk艂膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w wyboru Komisji:

a. Mandatowo 鈥 Skrutacyjnej w sk艂adzie 3 os贸b, w celu stwierdzenia prawomocno艣ci obrad i obliczanie wynik贸w g艂osowania.
b. Uchwa艂 i wniosk贸w w sk艂adzie 3 os贸b
c. Komisji Statutowej w sk艂adzie 3 os贸b
d. Wyborczej w sk艂adzie 3 os贸b,

 
2.                  Kandydatury do Komisji przedstawia Walnemu Zgromadzeniu 鈥 Przewodnicz膮cy na wnioski delegat贸w
3.                  Komisje spo艣r贸d swojego sk艂adu wybieraj膮 Przewodnicz膮cego i Sekretarza
4.                  Przewodnicz膮cy Komisji sk艂ada Zgromadzeniu sprawozdanie z pracy Komisji
 
 
搂11
 
 1. Uczestnicz膮cym w Zgromadzeniu przys艂uguje prawo zbierania g艂osu po uprzednim pisemnym zg艂oszeniu do Przewodnicz膮cego Zgromadzenia i uzyskania od niego potwierdzenia zabrania g艂osu.
 2. Ustala si臋 maksymalny czas wyst膮pienia na 3 minuty.
 3. Przewodnicz膮cy mo偶e odebra膰 prawo g艂osu, je偶eli wyst膮pienie przekracza ustalony czas, je偶eli jest nie na temat lub obra偶a uczestnik贸w Zgromadzenia.
 4. Zg艂aszane wnioski podaje pod g艂osowanie Przewodnicz膮cy Zgromadzenia
 5. Przewodnicz膮cy mo偶e udzieli膰 g艂osu poza kolejno艣ci膮:
  a. zaproszonym go艣ciom
  b. Cz艂onkom Zarz膮du PZKarate i Komisji Rewizyjnej
 
 
搂12
 
 1. Prawo zg艂aszania wniosk贸w przys艂uguje delegatom, przedstawicielom w艂adz pa艅stwowych i sportowych
 2. Wnioski i projekty Przewodnicz膮cy poddaje pod g艂osowanie, kt贸re odbywa si臋 w spos贸b jawny
 3. G艂osowanie nad wnioskami odbywa si臋 jawnie przez podniesienie mandatu i nast臋puje po wyczerpaniu dyskusji w danej sprawie.
 
 
搂13
 
 1. Przebieg walnego Zgromadzenia jest protoko艂owany. Protok贸艂 winien spe艂nia wszystkie wymogi (uchwa艂y, za艂膮czniki itp.) stanowi膮c dow贸d przebiegu obrad
 2. Protok贸艂 podpisuje Przewodnicz膮cy i Protokolant.
 
搂14
 
Zamkni臋cia obrad dokonuje Przewodnicz膮cy po wyczerpaniu porz膮dku obrad. W sprawach dotycz膮cych sposobu obrad nie uj臋tych niniejszym regulaminem decyduje Przewodnicz膮cy Walnego Zgromadzenia.
Poprawiony: poniedzia艂ek, 04 stycznia 2010 23:08
 
EPProjects - Twoj partner w biznesie
Copyright © 2022. Polski Zwi膮zek Karate - Komisja Sportowa WKF/Shotokan.
XHTML CSS
FS