Porz膮dek obrad Walnego Zgromadzenia PDF Drukuj Email
poniedzia艂ek, 04 stycznia 2010 23:08

Porz膮dek obrad

Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Delegat贸w Polskiego Zwi膮zku Karate

Warszawa 16.01.2010 r.

1. Przywitanie zebranych

2. Wyb贸r Przewodnicz膮cego Walnego Zgromadzenia, jego zast臋pcy i sekretarza

3. Zatwierdzenie porz膮dku i regulaminu obrad

4. Wyb贸r Komisji

a) mandatowo - skrutacyjnej,

b) wyborczej,

c) uchwa艂 i wniosk贸w

5. Sprawozdanie prezesa z ubieg艂ej kadencji

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

7. Udzielenie absolutorium ust臋puj膮cemu Zarz膮dowi

8. Dyskusja nad sprawozdaniami

9. Sprawy Statutowe

10. Wybory W艂adz Zwi膮zku

11. Wolne Wnioski

12. Zako艅czenie obrad
 

 
EPProjects - Twoj partner w biznesie
Copyright © 2022. Polski Zwi膮zek Karate - Komisja Sportowa WKF/Shotokan.
XHTML CSS
FS