Regulamin zmiany przynależności klubowej PDF Drukuj Email
niedziela, 21 września 2008 21:00

1. Procedurę  zmiany  barw klubowych   uruchamia   pisemny  wniosek złożony przez  zawodnika do  władz macierzystego  klubu .

2.  Przekazujący  kontaktuje   się z klubem  przejmującym  , do którego  zawodnik   ma zamiar przejść,  by  określić  warunki ( w  tym  finansowe np. – ekwiwalent  za  dotychczasowe  wyszkolenie).

3.  Po osiągnięciu  porozumienia  między   klubami ,  pisemnie informowane jest  o tym fakcie  Biuro Komisji WKF/Shotokan , które po zatwierdzeniu  zmiany przez w/w Komisję  dokonuje  przeszeregowania  licencji  zawodnika  do nowego klubu.

4. W przypadku niemożności  osiągnięcia  porozumienia  przez oba  kluby ,  strony,   pisemnie składają  opis  własnych  warunków  przejścia zawodnika  do  Biura  Komisji WKF/Shotokan  celem mediacji . Nie złożenie opisu przez  dany  klub  nie wstrzymuje  rozpatrzenia   sprawy    przez Komisję , która  po zapoznaniu się  z  istotą sporu , proponuje  klubom własne rozwiązanie problemu. Niemożność jego  załatwienia  przez strony , po mediacji Komisji , skutkuje rocznym  zawieszeniem  zawodnika w  prawach startu   w zawodach sportowych , po którym to czasie,  sam decyduje na jakich  warunkach  i jaki   klub  chce  reprezentować .

5. Okres transferowy  trwa  od 25 czerwca do   15  września.   Po   tym okresie zmiany  barw  klubowych są  możliwe  tylko  w wyjątkowych  przypadkach.

6. Licencjonowany    zawodnik   reprezentuje   wyłącznie   jeden  klub

7.  Regulamin   wchodzi w   życie  z  dniem  20   września  2008 r.

Poprawiony: niedziela, 12 października 2008 20:13
 
EPProjects - Twoj partner w biznesie
Copyright © 2022. Polski Związek Karate - Komisja Sportowa WKF/Shotokan.
XHTML CSS
FS