Projekt Erasmus Drukuj
środa, 01 kwietnia 2015 09:43

Polski Związek Karate został zaproszony do opracowania wspólnego projektu unijnego w ramach dużego projektu Erasmus plus Sport. Projekt ten obejmuje opracowanie programu szkolenia dzieci w wieku 6-12 lat. W zwiazku tym prosimy o zgłaszanie się chętnych instruktorów karate którzy są jednocześnie nauczycielami wychowania fizycznego do uczestniczenia w tym programie. Projekt obejmować będzie okres od stycznia 2016 do końca 2018. W programie mogą wziąć udział naiuczyciele w-f którzy prowadzić będą grupy ćwiczebne (klasy) przez okres dwóch lat szkolnych. Zainteresowane osoby proszę o bezpośrednie skontaktowanie się drogą mialową z biurem komisji karate Shotokan w Szczecinie.

Wacław Antoniak