I Otwarty Turniej Karate ,,BUSHI-DO CUP’’ 18.12.2010 Drukuj
wtorek, 09 listopada 2010 19:22

I OTWARTY TURNIEJ KARATE
,,BUSHI-DO CUP’’
18.12.2010
REGULAMIN
Organizator:
 
Stowarzyszenie Klub Sportowy „BUSHI-DO” Bydgoszcz
adres: ul. Inwalidów 1a, 85-727 Bydgoszcz
telefon: Andrzej Jankowski  + 48 781-336-380; Piotr Gołębiewski - +48 602-517-395
                                                                                         
Pod patronatem:
Urząd Gminy Osielsko
Polski Związek Karate
 
 Cel zawodów:
    
Celem Pucharu jest wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych konkurencjach, popularyzacja ducha i idei karate. Promocja Gminy Osielsko poprzez Sport.
 
Termin i miejsce:
 
Miejsce: Hala Sportowa  Zespołu Szkół w Osielsku k/Bydgoszczy                                                                          
               Osielsko ul. Centralna 7
 
Przyjazd uczestników i rejestracja:
18.12.2010(sobota) godz. 8 - 9
 
 Odprawa sędziowska: godz. 900
 Odprawa techniczna: godz. 915
 Rozpoczęcie zawodów: godz. 10.00 (Eliminacje Kata indywidualne)
                                           Zakończenie zawodów około 18.00
 
Warunki udziału:
               Zgłoszenie na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.      
!!!!Przesłanie wypełnionego zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do 16.12.2010r!!!!
 
opłata startowa podczas rejestracji
Posiadanie:
1.     Aktualne badania lekarskie;
2.     Potwierdzenia stopnia (Certyfikat PZK);
3.     Potwierdzenia uiszczenia opłaty startowej;
4.     Legitymacji szkolnej lub BUDOPAS;
5.     Ubezpieczenie zawodników od NNW.
6.     Aktualna licencja zawodnicza PZK
Stopień zaawansowania:
                Kata od 9 (9.1) kyu
                Kumite min. 8 (8.3) kyu
 Sposób przeprowadzenia zawodów
 Zawody zostaną przeprowadzone według aktualnie obowiązujących przepisów WKF z podanymi poniżej zmianami:
 
Konkurencje:
 
Kata indywidualne trenujących od września 2010 r. dziewcząt 7 lat i młodsze
Kata indywidualne trenujących od września 2010 r. chłopców 7 lat i młodsi
Kata indywidualne trenujących od września 2010 r. dziewcząt 8-9 lat
Kata indywidualne trenujących od września 2010 r. chłopców 8-9 lat
Kata indywidualne trenujących od września 2010 r. dziewcząt 10 – 11 lat
Kata indywidualne trenujących od września 2010 r. chłopców 10-11 lat
 
Kata indywidualne dziewcząt 7 lat i młodsze
Kata indywidualne chłopców 7 lat i młodsi 
Kata indywidualne Dziewcząt 8 - 9 lat
Kata indywidualne Chłopców 8 - 9 lat
Kata indywidualne Dziewcząt 10 – 11 lat
Kata indywidualne Chłopców 10 – 11 lat
Kata indywidualne Dziewcząt 12 – 13 lat
Kata indywidualne Chłopców 12 – 13 lat
Kata indywidualne Kadetek 14 – 15 lat
Kata indywidualne Kadetów 14 – 15 lat
 
Konkurencje kumite:
 
             Kumite indywidualne Dziewcząt 10 – 11 lat (- 40kg, + 40 kg)
            Kumite indywidualne Chłopców10 – 11 lat (- 40kg, +40kg)
            Kumite indywidualne Dziewcząt 12-13 lat (- 40kg, 50kg,+50kg)
           Kumite indywidualne Chłopców 12-13 lat (- 45kg, 50kg,+50kg)
           Kumite indywidualne Dziewcząt 14-15 lat (- 47kg, - 54kg,+54kg)
           Kumite indywidualne Chłopców 14 – 15 lat (- 52kg,-57kg,- 63kg, -70kg,+ 70kg)
      
            (3 osobowe drużyny)
          Kumite drużynowe Dziewcząt 10 – 11 lat
          Kumite drużynowe Chłopców 10 – 11 lat
          Kumite drużynowe Dziewcząt 12 – 13 lat
          Kumite drużynowe Chłopców12 – 13 lat
         Kumite drużynowe Kadetek
         Kumite drużynowe Kadetów
 
System pucharowy i dwa trzecie miejsca.
W kategoriach 9 lat i młodsi oraz 10 – 11 lat można wykonywać dowolne dwa kata na przemian, w kategorii 12 – 13 lat dowolne trzy kata na przemian , kadeci  w każdej rundzie inne kata przepisy WKF . W konkurencji kata indywidualne trenujących od września 2010 r. zawodnicy wykonują kata dowolne od Taikyoku Shodan można powtarzać. .
Organizator zastrzega sobie prawo połączenia konkurencji w sytuacji małej ilości zawodników w poszczególnych kategoriach.
 
KUMITE - wg przepisów WKF  - obowiązkowe ochraniacze na zęby, napięstniki koloru czerwonego i niebieskiego , ochraniacze na stopy i golenie czerwone i niebieskie – wzór WKF.
Czas walki 2 min dla konkurencji Kadet, konkurencje 12 – 13 lat – 1.5 min, 10 – 11 lat – 1,5 min, 9 lat i młodsi 1 min.
Repesaże i dwa trzecie miejsca.
Możliwość zważenia zawodnika przed konkurencją.
Drużyna może być uzupełniona zawodnikiem  z młodszej kategorii wiekowej.
O kategorii wiekowej decyduje dzienna data urodzenia.
 
Protesty:
Pisemnie na ręce Sędziego Głównego po wpłaceniu wadium do organizatora w wysokości 200 zł .
Opłaty startowe:
                Wysokość opłat:
-          jedna konkurencja – 30 zł
-          konkurencje drużynowe – 60 zł
Opłata startowa będzie przyjmowana podczas rejestracji 11.12.2010 (sobota) w godz. 8:00 – 9:00 w biurze zawodów.
Nagrody:
Za zajęcie pierwszych trzech miejsc zawodnicy otrzymują medale i dyplomy, zdobywcy I miejsc okazjonalne puchary
Serdecznie zapraszamy do udziału w turnieju!!!
Stowarzyszenie „Klub Sportowy BUSHI-DO” Bydgoszcz
www.karate-bushido.pl
 
 
Postanowienia dodatkowe
1.       Ekspozycja i sprzedaż folderów, materiałów reklamowych, ulotek i pism oraz wszelkich walorów może odbywać się tylko za zgodą organizatora.
2.       Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do przestrzegania dyscypliny i porządku oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikłe bądź spowodowane przez niego na terenie obiektu.
3.       Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione.
4.       W sprawach nie ujętych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
5.       Lista sędziów zostanie ustalona przez organizatora w porozumieniu z Podkomisją Sędziowską WKF PZK.
6.       Wszelkie kwestie sporne dotyczące przebiegu zawodów mogą być zgłaszane pod adresem Organizatora w trakcie zawodów
7.       Przy planszach mogą przebywać tylko zawodnicy i trenerzy . Kibice na trybunach bez prawa i możliwości wejścia na salę główną.
 
 
FORMULARZ    ZGŁOSZENIOWY
 
    Klub:                                                                                         
    Kierownik drużyny:                                                              
    Adres:                       
    NIP:
    Tel / fax:                                           E-mail: 
         www:
    
Indywidualnie
Lp
Nazwisko i Imię                 
Data ur.
Stopień
Kata
Kumite
Waga
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    Drużyny
Lp
Drużyna
Kategoria
Kumite